Huawei CloudCampus 2.0

Vstúpil sme do digitálneho veku. Aby sme mohli pracovať skutočne naplno odkiaľkoľvek a kedykoľvek, potrebujeme robustné a spoľahlivé riešenie vrátane bezdrôtového pripojenia. Práve takúto sieť ponúka Huawei CloudCampus 2.0

Digitalizácia sa stáva "novou normou"

Nech prídeme kamkoľvek, prvé, po čom sa zháňame, býva wi-fi. Nárast počtu užívateľov a súčasne aj nárast nárokov na kvalitu a rýchlosť pripojenia, kladie pred súčasné bezdrôtové siete úplne nové požiadavky. Odpoveďou nielen na súčasné, ale aj budúce potreby kampusových sietí je riešenie CloudCampus 2.0.

CloudCampus 2.0 ponúka bezdrôtové pripojenie až gigabitovou rýchlosťou a zvládne obslúžiť veľké množstvo užívateľov súčasne bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite služieb.

Ako vybrať v dnešnej dobe komunikačnú infraštruktúru pre vašu spoločnosť?

V dnešnom svete sa digitalizácia plynulo rozširuje z kancelárií do prevádzok a výroby a neustále sa objavujú nové služby, ako sú bez obslužné obchody, telemedicína, dištančné vzdelávanie a flexibilná výroba. Aby spoločnosti boli schopné obstáť vo veľmi tvrdej konkurencii, budú musieť neustále inovovať a budovať komunikačnú infraštruktúru pre zaistenie vyššej produktivity a vyššej úrovne zabezpečenia. Ďalej sa budú musieť inovovať a vyvíjať aj služby v rámci jednotlivých pracovísk, sprístupňovať zamestnancom nové nástroje, budovať inteligentné kancelárie, zaistiť bezproblémovú komunikáciu audio/video alebo on-line streaming prenosov a to nezávisle na mieste výkonu činnosti (práca kedykoľvek a kdekoľvek).

Huawei CloudCampus 2.0 umožňuje

Jednotný vysokorýchlostný prístup (All-Gigabit Speeds)

CloudCampus 2.0 poskytuje užívateľom v rámci kampusových sietí jednotný prístup s gigabitovou priepustnosťou, či sa jedná o drôtové alebo bezdrôtové pripojenie, IoT alebo all-optical prenos vrátane super rýchleho prechodu do cloudu. To umožňuje zjednotiť a plne zabezpečiť prístup užívateľov, internetu vecí, rôznym cloudovým aplikáciám a rovnako aj prístup k dátovým centrám a to všetko s vysokou šírkou prenášaného pásma, ktorá zaistí užívateľom bezproblémové využívanie moderných aplikácií a komunikačných nástrojov.

Inteligentná správa (One Hop to Cloud and Beyond)

CloudCampus 2.0 detekuje identity jednotlivých užívateľov, identifikuje aplikácie a rozpoznáva hrozby v reálnom čase, čím vytvára ideálny systém na úrovni celého kampusu s konzistentnými zásadami pre užívateľov, deterministickým prostredím aplikácie a zabezpečeným prístupom k internetu vecí.

Autonómne riadenie (All-New Network O&M with AI)

Nasadením systému AI pre analýzu prevádzky a prístupu v reálnom čase dokáže CloudCampus 2.0 vybudovať cloudový systém komunikačnej infraštruktúry spoločnosti, ktorý poskytuje veľmi prehľadné a jednoduché automatizované nasadenie nových aplikácií a služieb pre dané skupiny užívateľov a to v rámci celého kampusového prostredia (LAN aj WAN).

Portfólio produktov Huawei CloudCampus 2.0 Solutions

Wi-Fi 6 Standard

Bezdrôtové prístupové body (Wi-Fi)

Spoločnosť Huawei ponúka širokú škálu produktov WLAN prístupových bodov, ktoré poskytujú vysokorýchlostné, zabezpečené a spoľahlivé bezdrôtové pripojenie ku komunikačnej sieti. Tieto produkty sú plne kompatibilné so štandardmi 802.11a/b/g/n/ac/ax a sú vhodné pre scenáre nasadenia vo vnútri aj vonku. Nová generácia Wi-Fi prístupových bodov označovaná ako Wi-Fi 6 navyše prináša možnosti vybudovať modernú bezdrôtovú komunikačnú architektúru so zaistením prístupu až na úrovni 10Gb/s.

LAN prepínače (switche)

Huawei Campus LAN prepínače sú ideálne základné stavebné kamene pre budovanie rozľahlých podnikových sietí pripravených na budúce inovácie a nasadzovanie nových služieb. Vyznačujú sa zjednodušenou správou, vysokou spoľahlivosťou a vstavanou inteligenciou pre rozpoznávanie služieb naprieč priemyselnými odvetviami, ako sú podniky, vlády, vzdelávanie, financie alebo výroba.

Smerovače (routery)

Huawei portfólio smerovačov umožňuje budovanie rozľahlých podnikových sietí vrátane zaistenia vysokej spoľahlivosti v rámci WAN infraštruktúry. Pomocou smerovačov je možné jednoducho vybudovať podnikovú tradičnú komunikačnú infraštruktúru LAN/WAN – HQ <> Branch Office a nasadiť nové moderné metódy riadenia prístupu v rámci siete ako celku. Je tak umožnené urýchlenie podnikovej digitálnej transformácie pomocou vysokokapacitných, spoľahlivých a energeticky účinných smerovačov s veľmi prehľadnou správou.

Network Security

Sieťová bezpečnosť (firewally a AntiDDOS systémy)

Neoddeliteľnou súčasťou kampusových sietí je zaistenie bezpečnej komunikácie či už na úrovni perimetra alebo aj na úrovni vnútornej podnikovej komunikácie. Bezpečnostné portfólio NG firewallov Huawei ponúka veľké možnosti riešenia zaistenia bezpečnosti prostredníctvom reakcie na hrozby založené na umelej inteligencii, softvérovo definovanej ochrany zabezpečenia siete a optimalizácie inteligentných bezpečnostných zásad. Týmito systémami Huawei významne zvyšuje zabezpečenie siete a zmierňuje bezpečnostné riziká v rámci vnútropodnikovej komunikácie, najmä pri prechode komunikačných sietí na vyššiu digitálnu úroveň.

iMaster NCE-Campus

Inteligentná platforma pre automatizáciu sietí, ktorá integruje funkcie pre správu, riadenie, analýzu a AI a poskytuje automatizáciu celoživotného cyklu sietí kampusov pri implementácii inteligentného uzatvárania chýb prostredníctvom analýzy veľkých dát a AI. Túto platformu je možné nasadiť v podnikovej sieti ako v režime On-Premise, tak aj v režime Cloud.

Huawei CampusInsight

iMaster NCE-CampusInsight

 iMaster NCE-CampusInsight je vysoko pokročilý sieťový analyzátor komunikácie na úrovni kampusových sietí so širokým portfóliom užitočných funkcií. Využíva pokročilé nástroje zberu a analýzy informácií o štandardnej informačnej prevádzke, bežných typoch aplikácií a vyhodnocovaním neobvyklých stavov v rámci vnútropodnikovej komunikácie (strojové učenie). Poskytuje výnimočné skúsenosti so sieťovými službami analýzou dát každého používateľa reálnom čase a umožňuje veľmi prehľadným spôsobom spravovať a riadiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry veľkých spoločností.